Historie Het Eemdieker Skutsje

De Jonge Rienk

Registratienummer: L 2291 N
Bouwjaar: 1924
Type: Roefschip
Werf: Haike Pieters van der Werff in Drachten/Langewijk
Huidige eigenaar: Vrienden van het Eemdieker Skutsje
Lengte: 19,49 meter
Breedte: 3,86 meter
Holte: 1,16 meter
Tonnage: 47,22 ton
Meting: Leeuwarden, 22 apr. 1932

Zie ook eerder registratienummer L 1604 N

Tweede eigenaar: Jan Bonnes Bergsma te Boornbergum
Vierde naam: ‘?’

Derde meting: Opeinde, 19 juni 1948: l 19,56 m / b 3,87 m / h 1,17 m / t 49,985 ton: G 7682 N

Derde eigenaar: Bonne Bergsma te Rottum
Vierde eigenaar: Aaltje Bergsma te Rottum (1990-2014)
Vijfde eigenaar: KNRM te IJmuiden (vanaf 2014-2017)
Zesde eigenaar: St vrienden van het Eemdieker Skutsje(vanaf 2017)

 


De ‘Nooit Volmaakt’ heeft jaren bij/in de sluis van Terhorne gelegen. Bonne Bergsma was daar eerst schipper op het statenjacht en later sluiswachter. Hij woonde samen met zijn zuster Aaltsje op het skûtsje. De roef is nog in originele staat en staat in verbinding met het latere woongedeelte. Er werd nog gekookt op petroleumstellen en d.m.v. gaskachels. Verwarmd regenwater werd gebruikt om te koken en te wassen. Toen Bonne niet meer werkte Na Bonne z’n pensionering hebben broer en zus Bergsma nog een tijd in de Aldfar gelegen. Daarna zijn ze met het skûtsje verhuisd naar de latere ligplaats in Rottum.